آقای دکتر مجید نعیمایی

دکتر مجید نعیمایی انجمن علمی موتور ایران

آقای دکتر مجید نعیمایی

Dr. Majid Naimani

انجمن علمی موتور ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید نعیمایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز انجمن علمی موتور ایران، تهران بهمن 1396