خانم منصوره بردبار

منصوره بردبار

خانم منصوره بردبار

Mansoreh Bordbar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.