آقای مهندس بهروز محبی

مهندس بهروز محبی مدیر کل پارکها و فضای سبز شهرداری استان اردبیل

آقای مهندس بهروز محبی

Behrouz Mohebi

مدیر کل پارکها و فضای سبز شهرداری استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس بهروز محبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل، اردبیل بهمن 1396