آقای دکتر غلامرضا مومنی

دکتر غلامرضا مومنی رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

آقای دکتر غلامرضا مومنی

Dr. Gholamreza Momeni

رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا مومنی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و موسسه آموزش عالی مهر اروند، تهران دی 1393
دبیر علمی اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران بهمن 1393
دبير كل كنگره اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران آبان 1394
دبیرکل همایش چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی موسسه آموزش عالی مهر اروند-گروه ترویجی دوستداران محیط زیست، تهران دی 1394
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران اردیبهشت 1395
دبیر کل کنفرانس اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران اردیبهشت 1395
دبیر کل پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران شهریور 1395
دبیر کل کنگره دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران آذر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تحقق پذیری الگوی توسعه شهر الکترونیک (شهر مراغه) (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
2 ارزیابی نقاط ضعف و قوت توسعه استان گلستان با استفاده از مدل swot (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 Study the effectiveness of combining knowledge management and organizational learning (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
4 بررسی اصول مدیریت آموزشی صحیح در مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
5 بررسی جایگاه مدیریت بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
6 بررسی مشکلات حفاری انحرافی (Directional Drilling) و رفع آنها توسط حفاری جهت دار قابل هدایت توسط سیستم DS-NAS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 بررسی میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (شهر بناب) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
8 بررسی نقش مدیریت دانش در اثربخشی و توانمند سازی سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
9 بررسی نقش مدیریت دانش در اثربخشی و توانمند سازی سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
10 ژئوشیمی کرومیت ها و سنگ میزبان کمپلکس افیولیتی ناحیه سبزوار (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 مدیریت، رهبری و سبکهای آن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
12 معرفی پرسشنامه های پرکاربرد مرتبط در زمینه سنجش هوش معنوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی