آقای مهندس فرشاد جلوه ده

مهندس فرشاد جلوه ده

آقای مهندس فرشاد جلوه ده

Farshad Jelvehdeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس فرشاد جلوه ده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
کمیته برنامه ریزی و ارزیابی عملکردها کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل، اردبیل بهمن 1396
مسئول کمیته ثبت نام کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر موسسه صنعت برق -دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی پارس آباد1، اردبیل اردیبهشت 1396