خانم فرزانه براتی

فرزانه براتی معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

خانم فرزانه براتی

Farzaneh Barati

معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فرزانه براتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحقیقات کاربردی

سمتهای علمی و اجرایی خانم فرزانه براتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و موسسه آموزش عالی مهر اروند، تهران دی 1393
رئیس کنفرانس اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران بهمن 1393
رئیس کنفرانس دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و موسسه آموزش عالی مهر اروند، تهران آذر 1394
رئیس کنفرانس اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران آبان 1394
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران اردیبهشت 1395
رئیس کنفرانس چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران تیر 1395
دبیر کنفرانس چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران شهریور 1395
رئیس کنفرانس دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران آذر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با روند تهیه کود کمپوست و بخشهای مختلف کارخانه کمپوست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
2 اثر pH بر حذف سرب در فاضلاب های صنعتی توسط گرافن (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
3 ارزیابی اثرات آشفتگی غیرطبیعی تفرج بر فاکتورهای ادافیکی و مشخصه های کمی و کیفی گونه بلوط ایرانی مطالعه موردی: پارک جنگلی پردیسان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست (مطالعه موردی: شهر بوشهر) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
5 استفاده از سقفهای U-BOOT گامی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
6 الزامات وچالش های طراحی مجتمع های زیستی انسانی،ارزیابی مولفه ها، شاخص های کمی وکیفی شهرمطلوب مبتنی برشالوده توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
7 امنیت غذایی و نقش آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
8 CLONING OF PHBC GENE, ENCODING PHB POLYMERASE ENZYME, IN ALCALIGENES EUTROPHUS PTCC 1615 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 بررسی اثر غلظت اولیه به روش جذب سطحی بر میزان حذف سرب با استفاده از جاذب گرافن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 بررسی تاخیر پروژه های عمرانی پایدار با استفاده از روش های آماری( مطالعه موردی شهرستان گچساران) (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی توانمندی روانشناختی پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی بیرجند وبرخی عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
12 بررسی روشهای دفع مواد زاید جامد شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
13 بررسی نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
14 بررسی ویژگی هاوانگیزه های متنوع گرایش به زندگی درمتروپلیتن تهران بزرگ، شهربی دفاع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
15 تاثیر بازاریابی خدمات بانکی بر میزان مشتریان بانک ها (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
16 تاثیر موسیقی بر اضطراب امتحان دانشجویان(کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفیRCT) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
17 تحلیلی بر روند تغییرات اقلیمی در ایران و جهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
18 تحلیلی بر کنوانسیون ها، قوانین و معاهدات ملی و بین المللی مرتبط با شکار و صید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
19 تدوین نظام برنامه راهبردی توسعه پایدار اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده با بهره مندی تلفیقی از تکنیکهای SWOT ، IEM و QSPM (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ورجین) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
20 چالشهای استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت ، محیط زیست HSE در صنعت نفت وارائه راهکارهای اصولی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
21 درس پژوهی و پیشرفت تحصیلی (کلیات و مفاهیم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
22 راهکارهای تصفیه بیولوژیکی (Bioremediation) خاکهای آلوده به مشتقات نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
23 ساخت و ساز پایدارمطالعه موردی: برج بیونیک شانگهای چین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
24 سنجش تطبیقی امنیت اجتماعی در محلات وقفی و غیر وقفی شهری (شهر گرگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
25 سنجش عملکرد شهرداری از منظر شاخص های حکمرانی خوب شهری (منطقه 1 و 2 شهر گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
26 سنجش کیفیت زندگی با تأکید بر شاخصهای کیفی مسکن در سکونتگاههای غیررسمی(محله قلعه حسن شهر گرگان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
27 سیستم مدیریت زیست محیطی کاربردی ترین ابزار در مدیریت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
28 سیستمهای مدیریت زیست محیطی راهکاری برای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
29 شناخت تالابهای ایران، راهکاری جهت دستیابی به مدیریت پایدار اکوسیستم مطالعه موردی: تالاب میانگران ایذه، استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
30 شناخت ویژگی هاوابعادمتنوع برنامه های نوسازی درکشورهای پیشرفته، درجستجوی الگوی کارآمد نوسازی، تجدیدحیات و توسعه پایدار محلات فرسوده شهری تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
31 ضرورت و جایگاه توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
32 فضای معماری،فضای شهری، کیفیت فضای شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
33 فناوری پلاسما ، راهبردی ایمن در حذف پسماندها مطابق با برنامه های توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
34 کاربرد های نانوتکنولوژی در تصفیه آب و فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
35 مدیریت استراتژیک در بحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
36 مدیریت بحران های بزرگ طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
37 مدیریت پسماند های نفتی و روش های بازیافت آن (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
38 مدیریت ریسک وبحران ناشی از حوادث وسوانح طبیعی ،نوسازی، مقاوم سازی ، بهسازیواحیاءشهری بالحاظ متغییرهای زیست بومی، ازایده تاعمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
39 مدیریت و ریسک پروژه های سدسازی ( مطالعه موردی : سد مخزنی کرخه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
40 مدیریت، رهبری و سبکهای آن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
41 مروری بر روش های تصفیه فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
42 معرفی پرسشنامه های پرکاربرد مرتبط با کیفیت زندگی و سلامت روان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
43 نوسازی محلات ،راهبردی چند منظوره برای تجدیدحیات شهری وتوسعه یکپارچه وپایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران