آقای دکتر سعید توکلیان

دکتر سعید توکلیان

آقای دکتر سعید توکلیان

Dr. Saeed Tavakolian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.