آقای دکتر علیرضا زارع زیدی

دکتر علیرضا زارع زیدی مدرس و ارزیاب سیستمهای مدیریتی و دانشجوی دکتری مدیریت، پژوهشگر در حوزه منابع انسانی، ارزیاب سیستم های مدیریتی و مدرس مباحث منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت

آقای دکتر علیرضا زارع زیدی

Dr. AliReza Zarezeidi

مدرس و ارزیاب سیستمهای مدیریتی و دانشجوی دکتری مدیریت، پژوهشگر در حوزه منابع انسانی، ارزیاب سیستم های مدیریتی و مدرس مباحث منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا زارع زیدی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا زارع زیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران موسسه آسو سیستم آرمون، ایلام آذر 1396
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، تهران آذر 1396
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد اردیبهشت 1397
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر اردیبهشت 1397
عضو کمیته علمی – هیات داوران سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، تهران دی 1396
عضو کمیته علمی – هیات داوران پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، تهران -دانشگاه تهران اردیبهشت 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نقش اخلاق حرفه ای مدیران در موفقیت سازمان ها (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 5
2 نقش مدیریت منابع انسانی در تقویت کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثربخشی آموزش در مدارس مهارتی سیستم مدیریت کارخانه سایپا براساس الگوی انتقالی هالتون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
2 بررسی ارتباط آموزه های مدیریتی دکتر دمینگ با مبانی سیستم مدیریت کارخانه شرکت سایپا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
3 بررسی ارتباط جو اخلاقی با شادی و نشاط کارکنان در شرکت پارس خودرو (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 بررسی ارتباط سبک های مدیریت تعارض با اثربخشی سازمانی در مراکز درمانی استان مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
5 بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان گروه خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
6 بررسی رابطه استقرار نظام جانشین پروری با بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی شرکت خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و رضایت شغلی کارکنان شرکت سایپا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 بررسی رابطه بین شخصیت ماکیاول گرایانه مدیران عملیاتی با سکوت سازمانی کارکنان شرکت خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
9 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران عملیاتی بر رضایت شغلی کارکنان خطوط تولید مونتاژ شرکت سایپا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
10 بررسی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت نیروهای مستعد گروه خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
11 چگونگی توانمندسازی مدیران با استفاده از مدیریت استعداد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
12 سکوت مرگبار سازمانی، از دلایل ایجاد تا راهکارهایی برای رفع آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
13 طرح سیستم نگهداری و تعمیرات خودگردان با استفاده از مشارکت تیمی کارکنان در سیستم مدیریت کارخانه سایپا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
14 نقش آموزش در بهره وری نیروی انسانی با اجرای سیستم تولید براساس تفکر ناب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
15 نقش آموزش نیروی انسانی در بهبود بهره وری سازمان ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
16 نقش شادابی و نشاط کارکنان در بهبود بهره وری سازمان ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی