آقای مهندس محمود حاجی شاه

مهندس محمود حاجی شاه دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای مهندس محمود حاجی شاه

Mahmoud Hagishah

دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمود حاجی شاه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز اسفند 1396