آقای دکتر علی حاجی غلام سریزدی

دکتر علی حاجی غلام سریزدی دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر علی حاجی غلام سریزدی

Dr. Ali Hajgholamsaryazdi

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی حاجی غلام سریزدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌، تهران آذر 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری و مؤلفه های مؤثر بر آنمطالعه موردی: پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 40
2 معرفی و استفاده از رویکرد تمایز مثبت در شناسایی ظرفیت های بهبود عملکرد مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل درخت کاج برای شناسایی موانع توسعه فناوری در استان یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 استخراج دینامیزم های موجود در رفتار شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری با رویکرد سیستم داینامیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
3 تحقیقات پویاشناسی سامانه ها در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
4 تحلیل پویایی های مهاجرت نخبگان با استفاده از مدلسازی انجمنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
5 تحلیل تاثیر تورم بر مسائل اجتماعی با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
6 تحلیل تاثیر سیاست های پارک علم و فناوری یزد برتوسعه فناوری موسسات مستقر درآن با استفاده ازرویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
7 تحلیل دینامیکی تاخیر پروژه های گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 تحلیل دینامیکی مدیریت دانش در سیره امام علی (ع) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
9 تحلیل سود آوری خطوط هوایی ایران با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
10 تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن با استفاده ازرویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
11 تحلیل نقش مدیریت حرفه ایی در م وفقیت پارکها و مراکز رشد فناوری با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک کیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
12 تدوین نقشه غنی ذینفعان پارک های علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
13 کنترل میزان ضایعات در شرکت سیم و کابل با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
14 مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی؛ مکانیزم ایفای نقش پارکهای علم وفناوری در مدیریت و توسعه تکنولوژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی