آقای دکتر علیرضا قاسمی زاد

آقای دکتر علیرضا قاسمی زاد

Dr. AliReza Ghasemi zad

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا قاسمی زاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی،علوم تربیتی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون اسفند 1396