خانم دکتر ملیحه قدرت

دکتر ملیحه قدرت عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

خانم دکتر ملیحه قدرت

Dr. Malihe Ghodrat

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.