آقای دکتر صالح شهابی‌ وند

دکتر صالح شهابی‌ وند دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

آقای دکتر صالح شهابی‌ وند

Dr. Saleh Shahabivand

دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صالح شهابی‌ وند در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران دانشگاه مراغه -انجمن زیست شناسی ایران، مراغه مرداد 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات قارچ های هایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه روی گلوتاتیوى کل و اکسید در گندم رقم هوا تحت سویت کادمیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 تاثیر قارچ های مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه بر آسکوربات کل و اکسید در گندم رقم هوا تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
3 آنزیمها و رنگیزه های فتوسنتزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 استفاده از قارچ P. indica و سطوح مختلف روی برای افزایش رشد و جذب برخی از عناصر در کاهو (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 Effect of endophytic fungus Piriformospora indica on Pb partitioning in safflower (Carthamus tinctorius L.) under Pb toxicity in soil (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 Effect of humic acid in the stability of photosynthetic pigmentation of canola plant under salinity stress (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 Investigation of tropane alkaloid production and expression of pmt gene, in Atropa belladonna cell suspension culture treated with Piriformospora indica (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
8 Investigation the effect of humic acid on canola germination traits in salinity conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
9 Optimization of pectinase activityfrom Piriformospora indicaby sugar beet pulp (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
10 Production of pectinase from sugar beet pulp byPiriformospora indica under submerged fermentation (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
11 The changes in photosynthesis pigments and proline contents of safflower in response to endophyte fungus under different levels of lead in soil (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
12 بررسی اثر تفاله چغندرقند بر تولید و فعالیت آنزیم پکتیناز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 تاثیر قارچ Piriformospora indica برروی شاخصهای رشدی،گیاه افتاب گردان تحت سمیت کادمیم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
14 تاثیرقارچ های مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه روی رشدگندم رقم سرداری 39 تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 توانایی قارچ Trichoderma hamatome در پالایش زیستی عنصر کادمیوم (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
16 رفع دورمانسی دوگانه پوسته ای و جنینی بذر گیاه دارویی بذرالبنج با استفاده از برخی تیمارهایفیزیکی و شیمیایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
17 زیست پالایی عنصر نیکل توسط گونه ایی از Trichoderma sp (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
18 غنی سازی عنصر روی دربرگ کاهو با استفاده از قارچ اندوفیت و عنصر روی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی