آقای مهندس حسین اکبریان راد

مهندس حسین اکبریان راد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

آقای مهندس حسین اکبریان راد

Hosein Akbarianrad

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حسین اکبریان راد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته بین الملل دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران -شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تهران تیر 1397