آقای روزبه سنگی

روزبه سنگی دانشگاه آخن (RWTH)  موسسه تحقیقات ساختمان های انرزی کارآمد

آقای روزبه سنگی

Rozbeh Sangi

دانشگاه آخن (RWTH) موسسه تحقیقات ساختمان های انرزی کارآمد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای روزبه سنگی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته بین الملل دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران -شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تهران تیر 1397