خانم مهندس نازیلا ادب آوازه

مهندس نازیلا ادب آوازه انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

خانم مهندس نازیلا ادب آوازه

Nazila Adabavazeh

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس نازیلا ادب آوازه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس نازیلا ادب آوازه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، اصفهان اسفند 1397
دبیر اجرایی هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب -دانشگاه اراک، اراک بهمن 1396
مدیر اجرایی نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب، اصفهان آبان 1387
مدیر اجرایی دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب، تهران مهر 1388
مدیر اجرایی یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، تهران آبان 1389
مدیر اجرایی دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخر، اصفهان دی 1390

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد بازرسین جوش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد Achieve (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
2 ارزیابی عملکرد شغلی جوشکاران براساس فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد Maslach و JPQ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
3 بررسی کیفیت بازرسی جوش با استفاده از مدل سروکوال و تحلیل اهمیت - عملکرد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
4 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در شرکت های بازرسی جوش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی