خانم مهندس نازیلا ادب آوازه

مهندس نازیلا ادب آوازه انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

خانم مهندس نازیلا ادب آوازه

Nazila Adabavazeh

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس نازیلا ادب آوازه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس نازیلا ادب آوازه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب -دانشگاه اراک، اراک بهمن 1396
دبیر اجرایی نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، اصفهان اسفند 1397
مدیر اجرایی نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب، اصفهان آبان 1387
مدیر اجرایی دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب، تهران مهر 1388
مدیر اجرایی یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، تهران آبان 1389
مدیر اجرایی دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، اصفهان دی 1390
دبیر اجرایی چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اسفند 1392
دبیر اجرایی شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، یزد دی 1394
دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، شهرکرد آبان 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد بازرسین جوش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد Achieve (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
2 ارزیابی عملکرد شغلی جوشکاران براساس فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد Maslach و JPQ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
3 استفاده از تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی عملکرد سازمان براساس عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین معکوس صنایع هوایی با رویکرد کیفیت خدمات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
4 بررسی کیفیت بازرسی جوش با استفاده از مدل سروکوال و تحلیل اهمیت - عملکرد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
5 بهبود کارکرد استاندارد ISO 3834 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
6 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در شرکت های بازرسی جوش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی /مقدماتی