آقای دکتر ابوالقاسم گرجی

دکتر ابوالقاسم گرجی

آقای دکتر ابوالقاسم گرجی

Dr. Abolghasem Gorji

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالقاسم گرجی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه اسلام پژوهی