آقای دکتر حسین اعرافی

دکتر حسین اعرافی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

آقای دکتر حسین اعرافی

Dr. Hosein Arafi

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین اعرافی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد اردیبهشت 1397