آقای دکتر محمدحسن صداق

دکتر محمدحسن صداق دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

آقای دکتر محمدحسن صداق

Dr. Mohammadhasan Sedagh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسن صداق در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان اسفند 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کمانش مخازن فلزی استوانهایی مهارنشده تحت اثر بارهای دینامیکی زلزله به روش اجزاء محدود ABAQUS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 بررسی آبشستگی در اطرافپایه استوانه ای شکل پل ها در حضور طوق و کابل (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
3 بررسی اثرات زبری بر رژیم های جریانی در خطوط لوله ی فراساحلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
4 بررسی پایداری شیب های خاکی تحت سربار در حالت دوبعدی (مقایسه روش های تعادل حدی و کاهش مقاومت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
5 بررسی پایداری شیروانی های خاکی چند شبیه با روشهای تعادل حدی و کاهش مقاومت (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
6 بررسی تاثیر استفاده از سیستم های توزیع آب دوگانه و آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده مختلط با آب با درصد اختلاط مناسب بر کاهش مصرف آب تصفیه شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
7 بررسی تاثیر پارامتر میرایی بر پاسخ دینامیکی سدهای خاکی با هسته بتن اسفالتی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
8 بررسی تاثیر زبری سرریز نیلوفری بر ضریب تخلیه به کمک نرم افزار Flow3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
9 بررسی سه بعدی بهینه یابی آرایش شمع های مسلح کننده شیب خاکی تحت سربار محدود واقع در تاج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
10 بررسی سیستم قنات جهت زهکشی اراضی؛ مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
11 بررسی عملکرد لرزه ای سد خاکی با توجه به تراز سطح مخزن آن با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
12 بررسی عملکرد هیدروگراف سیل با استفاده از نرم افزارHEC-HMS و بهینه سازی نتایج به کمک تابع انتقال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
13 بررسی قنوات شهر شیراز در ارتباط با آبیاری فضای سبز شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
14 بررسی مقایسه ای تاثیر فاصله سربار از تاج شیب در پایداری شیب های مسلح در حالت دو بعدی و سه بعدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
15 بعد فراکتالی در رودخانه های پیچانرودی و ارتباط آن با ضریب سینوسی ( مطالعه موردی : رودخانه مند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
16 بهینه یابی ضریب اطمینان شیب خاکی تسلیح شده با گروه شمع دو ردیفی با استفاده ازروش کاهش مقاومت برشی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
17 بهینه یابی محل قرارگیری شمع های تسلیح کننده شیب خاکی تحت سربار واقع در تاج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
18 تاثیر افزایش زاویه برخورد جریان در افزایش آبشستگی موضعی پایه مستطیلی پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 تاثیر پایههای قربانی شونده بر کاهش عمق آبشستگی در زاویه برخوردجریان و مقایسه با زوایای متناظر بدون حفاظت در پایههای مستطیلی پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
20 کارآیی پایههای قربانی شونده بر کاهش آبشستگی موضعی پایههای مستطیلی پل در زاویههای برخورد جریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 کنترل آبشستگی موضعی پایه های مستطیلی پل در حضور پایه های قربانی شونده (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
22 کنترل و کاهش آب شستگی موضعی اطراف پایه استوانه ای پل با نصب طوق بر روی پایه و بررسی تغییر قطر طوق بر میزان آب شستگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
23 کنترل وکاهش آب شستگی موضعی اطراف پایه استوانه ای پل با نصب کابل به دورپایه و تاثیرتغییر قطرکابل بر میزان آب شستگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 هیدروانفورماتیک و کاربرد آن در مطالعه طرح های آبی رودخانه خشک شیراز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران