آقای دکتر پیمان اخوان

دکتر پیمان اخوان انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع

آقای دکتر پیمان اخوان

Dr. Paeyman Akhavan

انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر پیمان اخوان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین همایش ملی مدیریت دانش و تعالی کسب و کار انجمن علمی مدیریت دانش ایران، اردیبهشت 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تأثیر کیفیت زنذگی کاری بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز مخابراتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 44
2 توسعه فرایند اکتساب و انتشار دانش ضمنی و مستندسازی تجارب به منظور آموزش وتوانمندسازی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 45
3 سنجش تعاملات و همکاری های فناورانه و دانشی با ساز و کارها و ابزارهای مدل تریپل هلیکس (بررسی موردی: مقالات ISI نانوی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 2
4 اولویت استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 4
5 بررسی تاثیر کیفیت زنذگی کاری بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز مخابراتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 47
6 بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
7 بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کار آفرینی و ارایه یک رویکرد چند وجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 17
8 توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 15
9 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت اجتماعات کاری درسازمانهای آموزشی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 3، شماره: 11
10 نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت های بازاریابی مطالعه موردی شرکت های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق در فناوری اطلاعات : چالشها و ریشه ها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
2 ارائه چهارچوب تلفیقی EFQM,BSC جهت ارزیابی دانش سازمانی ( مطالعه موردی: مجتمع صنعتی بعثت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
3 ارائه چهارچوبی جهت تعیین نقش مدیریت دانش در مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
4 ارائه مدل تبیین تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: بانک انصار (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
5 ارائه یک چارچوب مفهومی برای تسهیم دانش درسازمان ها مطابق رویکرد AKRI (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
6 ارایه متدلوژی به منظوراستحصال دانش کارکنان دانش فنی بالحاظ ویژگی های تاثیر گذار براین فرآیند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
7 ارایه مدل مفهومی توسعه پایدار زیست محیطی برای سازمان های ایرانی بر اساس شرکت های موفق جهانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
8 استفاده از ابزارهای TRIZ بمنظور تسهیل دسترسی به اهداف مثلث طلایی هزینه، زمان و کیفیت در سازمانهای تحقیقاتی پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
9 الزامات نظام مدیریت دانایی در سطح ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
10 اولویت بندی عوامل موثر در اشتراک دانش :مطالعه موردی شرکت تولید کننده قطعات خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
11 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین و جو ارتباطی بر تسهیم دانش مطالعه موردی (کارکنان شرکت های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو) (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
12 بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات در کارآفرینی بنگاه های کوچک و متوسطاستان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 بررسی نقش فرآیندهای مدیریت دانش بر مولفههای اقتصاد مقاومتی با بهرهگیری ازروش نگاشت ادراکی فازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
14 بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران
15 بررسی و تحلیل تعاملات دانشی بین انجمنهای علمی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
16 بررسی و مقایسه مدل های مدیریت دانش در دانشگاه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
17 بکارگیری تکنیک FMEA برای تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
18 بکارگیری نقشه های دانش در توانمندسازی کارکنان سازمان های دانش محوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 تحلیل نقش مدیریت دانش درانتقال موفق فناوری مطالعه موردی: مراکز دانش بنیان و صنایع تولیدی استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
20 تحلیل و بررسی تأثیر بکارگیری همزمان سیستم های مدیریت دانش (KM) و اطلاعات مدیریت (MIS) در سازمان با استفاده از مدل استراتژیک دیوید 1990 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
21 تعیین عوامل بومی کلیدی موفقیت مدیریت دانش سازمانی در کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
22 توسعه مدل دینامیکی مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
23 توسعه معیارهای CRM با استفاده از معماری سازمانی فناوری اطلاعات ( مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
24 توسعه نقشه دانش ژنتیک با استفاده از نقشه های سلسله مراتبی و منابع دانشی: مطالعه موردی سازمان تکنولوژی سطح بالا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 رویکردی جدیدبرای اندازه گیری بهره وری دانشکاران برمبنای کارائی و اثربخشی آنهابااستفاده ازروش Dea فازی؛ مطالعه موردی یک شرکت مشاوره صنعتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
26 سنجش تعاملات و همکاری های فناورانه و دانشی با سازوکارها و ابزارهای مدل تریپل هلیکس (بررسی موردی: مقالات ISI نانوی ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
27 شناسایی فاکتورهای تأثیرگذار بر هوشمندی رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
28 شناسایی و بررسی عوامل محیطی بر کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
29 عارضه یابی و ارائه الگوی پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
30 عوامل موفقیت و شکست مدیرت دانش مطالعه موردی شرکت های دایملر کرایسلر ، آی بی ام و ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
31 مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
32 مدیریت دانش مشتری فاکتوری موثر در کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
33 مدیریت دانش و کارآفرینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
34 مطالعه تطبیقی رویکردهای اندازهگیری دارائیهای دانش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
35 مطالعه تطبیقی سیاستهای تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته و ارائه یک چهارچوب پیشنهادی برای توسعه دانایی محور تکنولوژیک کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
36 مطالعه تطبیقی سیاستهای مدیریت دانایی و علم و تکنولوژی در سطح ملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
37 هوش رقابتی در بازار رقیبان: چگونه اطلاعات رقیبان را جمع آوری و استفاده کنیم؟ (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری