آقای دکتر مجید معارف

دکتر مجید معارف دانشیار دانشگاه تهران

آقای دکتر مجید معارف

Dr. Majid Maaref

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید معارف در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امتناع معرفت کنه ذات و صفات الهی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 45، شماره: 2
2 بررسی اسناد و روایت عرفت الله بفسخ العزائم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 2
3 بررسی مصداق آیه ی صدیقین (النساء/69) از دیدگاه فریقین (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 4، شماره: 10
4 بررسی معناشناسانه واژه تبیین در قرآن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 8، شماره: 2
5 تحلیل و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 19
6 جایگاه احادیث نبوی در فتوحات مکیه ابن عربی و نقد تعامل علم الحدیثی او با روایات (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 1
7 درآمدی بر سبک شناسی کلام نبوی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 2
8 شخصیت های زنانه در قرآن با تکیه بر آراء روت رادد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 1، شماره: 2
9 ماهیت شناسی آسمان های هفتگانه با تکیه بر مولفه های خلق و امر درآیات قرآن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 2
10 مقایسه ملاک های گزینش روایات صحیح بخاری و الکافی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 4
11 نقد دیدگاه خاورشناسان درباره تاثیرپذیری قرآن از کتاب مقدس (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اولویت های مصرف از منظر آیات و روایات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی