آقای دکتر علی انوری

دکتر علی انوری

آقای دکتر علی انوری

Dr. Ali Anvari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New web Presentation Algorithm for Innovative Prouduct on Small Firms (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 ارائه یک مدل تصمیم گیری برای تعیین فعالیت های قابل برون سپاری و انتخاب استراتژی برون سپاری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP)مورد مطالعه؛ شرکت توزیع نیروی برق شیراز (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
3 استفاده از برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب استراتژی بهینه در تصمیمات برون سپاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
4 Ethical climate, organizational health, organizational citiznship behavior, and job burnout, in personnel OF SHIRAZ ELECTRIC POWER DISTRIBUTION COMPANY (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 بررسی تاثیر تخصص و ریسک پذیری مدیران برپیشرفت طرح های عمرانی درخلال برنامه پنجساله پنجم توسعه مطالعه موردی دستگاه های دولتی استان ایلام (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
6 بررسی تاثیر مالی حذف انبار از طریق عدم خرید کالاهای غیراساسی و پیاده سازی تفکر ناب در شرکت توزیع نیروی برق شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
7 بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
8 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشی مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق شیراز (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
9 بهبود الگوریتم خوشه بندی Cog-Mesh با تنظیم فاصله درون خوشه در شبکه های رادیو شناختی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
10 تعیین ع یارآنتی بادی حاصل از واکس یناسیون برعلیه بیماری نیوکاسل جوجه ها ی گوشت ی و رابطه رگرس یون بین روش های ELISA و HI (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
11 تعیین عیارآنتی بادی ناشی از بیماری نیوکاسل در جوجه ها ی گوشتی و رابطه رگرسیون بین روش ها ی HI و ELISA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 توسعه تفکر سیستمی و ارتقای همکاری در شرکتهای توزیع نیروی برق (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
13 طراحی داشبورد اطلاعات مدیریت مبتنی بر چارچوب علی فرایندها و استراتژیهای سازمان (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق شیراز) (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
14 طراحی یک سیستم خبره فازی چند معیاره برای انتخاب اهداف عملیاتی و سنجه های ارزیابی عملکرد در ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
15 کابرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ارزیابی متوازن جهت دسترسی به مزیت رقابتی استراتژیک پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک