آقای دکتر احمدرضا خضری

دکتر احمدرضا خضری دانشیار دانشگاه تهران

آقای دکتر احمدرضا خضری

Dr. Ahmad Reza Khezri

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمدرضا خضری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه اسلام پژوهی