آقای مهندس عمادالدین عبداللهی

مهندس عمادالدین عبداللهی شرکت نفت فلات قاره

آقای مهندس عمادالدین عبداللهی

Emadin Abdolahi

شرکت نفت فلات قاره

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس عمادالدین عبداللهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی همایش کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز پژوهشگاه صنعت نفت- شرکت نانو فن آوران مهر اندیش، تهران شهریور 1397