آقای دکتر مجتبی زروانی

دکتر مجتبی زروانی استادیار دانشگاه تهران

آقای دکتر مجتبی زروانی

Dr. Mojtaba Zarvani

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی زروانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردو فصلنامه اسلام پژوهی
هیات تحریریهدو فصلنامه اسلام پژوهی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تأثیر ابن عربی بر تصوف اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه اسلام پژوهی دوره: 4، شماره: 4
2 تحلیل مضشامین پارادوکسیکال مولوی بر اساس روش تحلیلی یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 25
3 راه چنین است و دیگر نیست نقد امکان بازشناسی رویکرد کثرت گرایانه دینی در تعالیم جینی و بودایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 41، شماره: 2
4 مقایسه مساله نجات در دو مکتب بودایی مادیمیکه و شین شو جودو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 36
5 وجودشناسی عرفانی به روایت شیخ احمد سرهندی مجدد الف ثانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 5، شماره: 9