آقای دکتر جعفر میرفخرایی

دکتر جعفر میرفخرایی دبیرانجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده‌های گیاهان داروی

آقای دکتر جعفر میرفخرایی

Dr. Jafar Mirfakhraii

دبیرانجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده‌های گیاهان داروی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جعفر میرفخرایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی ششمین همایش طلای سبز موسسه رسایش، اصفهان بهمن 1396