آقای دکتر محمود فلامرزیان

دکتر محمود فلامرزیان مدیرعامل شرکت گل دارو

آقای دکتر محمود فلامرزیان

Dr. Mahmoud Falamarzian

مدیرعامل شرکت گل دارو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود فلامرزیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی ششمین همایش طلای سبز موسسه رسایش، اصفهان بهمن 1396