آقای دکتر مهران میراب زاده اردکانی

دکتر مهران میراب زاده اردکانی عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر مهران میراب زاده اردکانی

Dr. Mehran Mirabzadeh

عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهران میراب زاده اردکانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی ششمین همایش طلای سبز موسسه رسایش، اصفهان بهمن 1396