آقای دکتر رضا صالح اهری

دکتر رضا صالح اهری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، عضو کمسیون پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

آقای دکتر رضا صالح اهری

Dr. Reza Salehahari

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، عضو کمسیون پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا صالح اهری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر شورای راهبردی کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، تبریز مرداد 1396