آقای دکتر احمد بادکوبه هزاوه

دکتر احمد بادکوبه هزاوه استادیار دانشگاه تهران

آقای دکتر احمد بادکوبه هزاوه

Dr. Ahmad Bad koobeh

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد بادکوبه هزاوه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه اسلام پژوهی
هیات تحریریهدوفصلنامه تاریخ و فرهنگ

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 درآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی 297-362 ق (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 47، شماره: 95
2 رحله های محدثان نیشابور در سده های ۳-6ق و پیوند آن با معیشت ایشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 43، شماره: 87
3 رویارویی اعیان خراسان و ماوراءالنهر با سیاستهای مالی سامانیان و غزنویان با تاکید بر سیاستهای مالی ایشان در نیشابور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 88