آقای دکتر حامد بحیرائی

دکتر حامد بحیرائی دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)

آقای دکتر حامد بحیرائی

Dr. Hamd Bahirani

دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.