آقای دکتر قربان همتی علمدارلو

دکتر قربان همتی علمدارلو دانشیار

آقای دکتر قربان همتی علمدارلو

Dr. Ghorban Hemati Alamdarloo

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قربان همتی علمدارلو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبير تخصصفصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش حافظهکاری رایانه یار بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی ریاضی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 4
2 اثربخشی برنامه بازی های زبان شناختی بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر با نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
3 اثربخشی مداخله ی بازی درمانی عروسکی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 20
4 بررسی نگرش والدین و معلمان در مورد نحوه جاگماری آموزشی دانش آموزان تیزهوش دوره راهنمایی شهر رشت در سال 90-1389 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 3
5 پیش بینی رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف بر اساس سبک فرزند پروری و مادران در شهر شیراز سال 91 - 1٬390 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 7
6 تاثیر مداخله داستان های اجتماعی بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر اتیستیک (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 1
7 مقایسه تصورات یادگیری و عادتهای مطالعه در بین دانشجویان با استعدادهای درخشان و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 18
8 مقایسه قضاوت اخلاقی در دانش آموزان با و بدون کم توانی ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
9 مقایسه مسیولیت پذیری بین خواهران و برادران دانش آموزان با کم توانی ذهنی و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر فعالیت های تعادل و انعطاف پذیری بر مهارت های کنترل حرکتی، تعادل، انعطاف پذیری دانش آموزان با کم توانی ذهنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
2 بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی والدین با رفتار سازشی کودکان با اختلالهای طیف اتیسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
3 نقش جو خانوادگی در پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان با کم توانی ذهنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم