آقای عسگر چوبداری

عسگر چوبداری دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان

آقای عسگر چوبداری

Asgar Choobdari

دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عسگر چوبداری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر آموزش رفتاری مهارت های همدلانه بر کاهش نشانه های دانش آموزان اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
2 مقایسه میزان شادکامی در دانش آموزان پسر با اختلال نافرمانی مقابله ای و عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی