آقای دکتر جلال شایگان

دکتر جلال شایگان Sharif University of Technology

آقای دکتر جلال شایگان

Dr. Jalal Shaygan

Sharif University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جلال شایگان در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جلال شایگان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول کمیته فناوری سبز و تجدیدپذیر شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهمن 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تئوری مختلف گرانولاسیون لجن در شرایط بی هوازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
2 تحلیل فنی و اقتصادی فرآیند تقطیر غشایی در نمک زدایی پساب های فوق شور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 9، شماره: 2
3 عوامل مؤثر بر افزایش باکتری های رشته ای و تأثیر آن در گرفتگی غشای MBR (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
4 عوامل مؤثر بر گرانوله شدن لجن در شرایط بی هوازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
5 عوامل موثر بر گرانوله شدن لجن در شرایط هوازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 95
6 نگرشی بر آموزش کارشناسی مهندسی شیمی و اشتغال (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مصرف انرژی در کوره تولید گاز سنتز در یک واحد احیای مستقیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 استفاده از عامل فنتون در تصفیه فاضلاب های صنعتی خطرزا (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
3 امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از پیل سوختی کربنات مذاب جهت بازیابی CO2 از گازهای دودکش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 بررسی اثر پارامترهای مختلف در طراحی راکتورهای بی هوازی تیغه دار (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 بررسی تاثیر بار آلی بر هضم بی هوازی پسماند میادین تره بار (دریافت مقاله) همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان
6 بررسی تاثیر بیوفیلم بر عملکرد غشا در بیوراکتورهای غشایی حاوی ریزجلبک/ لجن (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
7 بررسی جایگزینی کراکینگ زیستی با کراکینگ کاتالیستی در پالایشگاههای نفت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی حذف نشاسته توسط فرایند غشایی با رویکرد اماری و تعیین شرایط بهینه فرایند (دریافت مقاله) اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست
9 بررسی شرایط موثر بر رشد و تکثیر کرم‌های مولد پوسال (آیزینا فئوتیدا) (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
10 بررسی وجود و چگونگی احتمال نشر آلودگی هیدروکربنی در خاک محدوده پالایشگاه سرخون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی وضعیت شغلی واشتغال مهندسان شیمی در ایران و جهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 تاثیر پلیمر کاتیونی در تشکیل گرانول هوازی در راکتورSBR (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 تاثیر تاریکی و روشنایی برحذف نیترژن از پساب در بیوراکتورهای غشایی حاوی ریزجلبک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای بحران آب
14 تاثیرکشت هتروتروف ریزجلبک برحذف نتیروژن ازپساب بااستفاده ازبیوراکتور غشایی درشرایط پیوسته وناپیوسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
15 تبدیل زیستی هیدروکرب نهای سنگین به سبک (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
16 جداسازی زیستی متان از هوای آلوده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
17 حذف فلزات سنگین از فاضلاب با کمک بیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 حذف نانو ذرات دی اکسیدتیتانیوم ازفاضلاب بااستفاده ازروش انعقاد الکتریکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
19 سنتز نانو آلومینا به عنوان پایه کاتالیست اکسید مس برای اکسایش کامل تولوئن در حضور رطوبت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 طراحی و ساخت نانوکاتالیست مس بر پایه کربن فعال با روش تلفیقی تلقیح- رسوب‌دهی به‌منظور حذف تولوئن از هوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
21 عوامل موثر بر حذف فلزات سنگین از آب همراه نفت با استفاده از نانوذرات آهن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 کاربرد آنزیمها در حل مشکلات زیست محیطی صنعت نفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
23 کاربرد ارزیابی چرخه عمر در مدیریت زیست محیطی صنایع قطعه سازی خودرو (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
24 مدلسازی نحوة پراکنش آلایند ههای محلول حاصل از نشتی با میزان متغیر در آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 مروری بر روشهای تصفیه آب همراه در صنایع نفت و گاز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
26 مطالعه پراکنش الودگیهای نفتی در خاک و ابهای زیرزمینی منطقه تاسیسات مجتمع گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست
27 مقایسه فنی سیستمهای جداسازی روغن از کندانسه های آلوده به سوخت (دریافت مقاله) اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست
28 نشت حلالا لهای شیمیایی و هیدروکربنی در خاک محدوده کارخانه آنتی بیوتیک سازی ساری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی