آقای دکتر رضا عبدی

دکتر رضا عبدی سرپرست مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان اردبیل

آقای دکتر رضا عبدی

Dr. Reza Abdi

سرپرست مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا عبدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش آموزش محتوا) دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل، اردبیل فروردین 1397