آقای دکتر نادر باقر زاده

دکتر نادر باقر زاده Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine

آقای دکتر نادر باقر زاده

Dr. Nader Bagher Zadeh

Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نادر باقر زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک