آقای دکتر حسن بلخاری قهی

دکتر حسن بلخاری قهی استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر حسن بلخاری قهی

Dr. Hasan Bolkhari

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن بلخاری قهی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ریشه های ایرانی معماری آرامگاهی هند در دوره سلاطین دهلی، نمونه موردی: مقبره صوفی رکنی عالم (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 8
2 بررسی شواهد تاثیر معماری پارسی بر معماری دوره مایوریایی هندوستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاملی بر مبانی حکمی نور و رنگ در هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
2 تجلی تفکر شیعی در معماری و تزیینات گنبد سلطانیه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
3 جایگاه کتیبه ها در معماری اسلامی و نقش آنها در بروز رفتارهای عبادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
4 جایگاه کتیبه ها درمعماری اسلامی و نقش آنها دربازسازی وبازنمایی هویت درتمدن اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
5 جایگاه هویت نظام بصری تهران قدیم و کاربرد آن در دوره معاصر (دریافت مقاله) همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران
6 خوانش و ادراک متن در تفهیم فضای معماری زیست دوست باتصویرسازی فضای ذهنی طبیعت در شعر حافظ (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
7 ضرورت تکوین و تدوین فلسفه هنر اسلامی (چالشها و راهکارها) (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
8 نمود معماری صفوی در نگارگری مکتب دوم تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
9 واکاوی مولفه های امور خیر در سرمایه اجتماعی با مطالعه آرمانشهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
10 واکاوی مولفه های فرهنگی سرمایه اجتماعی در شهر اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری