آقای دکتر سیدفوآد ابراهیمی

دکتر سیدفوآد ابراهیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

آقای دکتر سیدفوآد ابراهیمی

Dr. Seyedfoad Ebrahimi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدفوآد ابراهیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان، شادگان اسفند 1396