خانم دکتر فاطمه جواهری

دکتر فاطمه جواهری استادیار دانشگاه تربیت معلم

خانم دکتر فاطمه جواهری

Dr. Fatemeh Javaheri

استادیار دانشگاه تربیت معلم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فاطمه جواهری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بدن و دلالتهای فرهنگی اجتماعی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 9، شماره: 1
2 موسیقی زیرزمینی؛بازنمای دغدغه های اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 13، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آلودگی قارچی آرد نانوایی های عرضه شده در شهر همدان در سال 2016 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 بررسی تنوع درون گونه ای گیاه Achilleaaleppica دراستانهای کردستان و همدان با استفاده ازمارکرفلوریستیک با تاکید برتاثیر عوامل اکولوژیکی برویژگیهای ریخت شناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
3 بررسی گرایش های شغلی دانشجویان دانشگاه های دولتی (غیر پزشکی) ایران (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
4 بررسی وضعیت توانمند سازی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با رویکرد اصلاح رفتار اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت، تحول و نوآوری در توانمندسازی مدیریت
5 بررسی وضعیت قابلیت نوآوری سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
6 تهیه و ارزیابی عملکرد رنگزای جدید بر پایه نفتالیمید و فنوکسازین در سلول خورشیدی حساس شده با رنگزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
7 نقش گرایش به کارآفرینی در تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت و رشد کسب و کار در بازارهای بین المللی نوظهور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی
8 نگاهی جامعه شناختی بر مفهوم سلامت در سیاست گذاری سلامت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
9 واکاوی رابطه بین برنامه درسی شهروندی جهانی با کارآفرینی و اشتغال زنان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی