آقای حسن خسروی

حسن خسروی

آقای حسن خسروی

Hasan Khosravi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسن خسروی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران- تالار امام خمینی اسفند 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آس باد الگویی از معماری بومی در استفاده از انرژی باد در منطقه خواف (دریافت مقاله) دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو دوره: 1، شماره: 2
2 ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازیبا استفاده از تصاویر ماهوار های(مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 100
3 امکان سنجی اجرای طرح کم کاشت در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 3
4 بررسی تأثیر روند تغییرات کاربری اراضی/ پوشش زمین بر وضعیت منابع آب زیرزمینی، با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: دشت گیلانغرب (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 91
5 بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 96
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین راهبردی در راستای دستیابی توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
2 آنالیزبادهای فرساینده دردودوره آماری 1330-1359و 1360-1389 مطالعه موردی : تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر غلظت ازت موجود در خاک مطالعه موردی: تصفیه خانه شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 اثر تغییر اقلیم بر پوشش گیاهی استان سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
5 اثر خشکسالی بر پدیده گرد و غبار ( مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اهواز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
6 اثرات آتریپلکسکاری در احیای مناطق خشکو راهکارهای مدیریتی منطقه احیا شده با عملیات قطع و برش مطالعه موردی: دشتسلم اباد شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
7 اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر تنوع زیستی تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب
8 اثرات زیست محیطی خشکسالی بر حوضه غرب تالاب جازموریان با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 احیای معماری سنتی گامی نو در جهت استفاده بهینه از انرژی های تجدیدپذیر (مطالعه موردی: روستای نایبند، طبس) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 ارایه یک مدل منطقه ای جهت ارزیابی تخریب منابع آب زیرزمیىی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
11 ارزیابی اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر شوری خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
12 ارزیابی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر تغییرات اسیدیته در خاک مناطق خشک مطالعه موردی: تصفیه خانه شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 ارزیابی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر تغییرات غلظت آهک موجود در خاک مطالعه موردی: تصفیه خانه شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 ارزیابی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر غلظت فسفر در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 ارزیابی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر نسبت جذب سدیم در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 ارزیابی اثرات زیست محیطی افت سطح آب زیرزمینی در دشت جهرم و ارائه راه کارهای مدیریتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
17 ارزیابی خسارات کشاورزی ناشی از خشکسالی طی دوره زمانی 91-1377 (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 ارزیابی شاخص های کیفیت خاک به منظور بررسی پایداری اراضی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
19 ارزیابی شدت بیابان زایی با تاکید بر معیار اقلیم (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
20 ارزیابی شدت بیابانزایی منطقه کاشان از منظر معیار خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
21 ارزیابی ضرورت و چالشهای حفاظت از منابع طبیعی به منظور توسعه پایدار(مطالعه موردی: جنگلهای زاگرس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
22 ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت کرمان - باغین ازنظر آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
23 ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان زایی، با تاکید بردو معیار پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: کویر میقان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
24 ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی در رویشگاه مرتعی حوضه مسیله (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 انتخاب شاخص های بهینه برای پایش بیابانزایی و تخریب سرزمین در اثر فرآیندچرای بی رویه (مطالعه موردی: اسفندقه- جیرفت) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 انتخاب شاخصهای بهینه برای پایش بیابانزایی و تخریب سرزمین در اثر فرآیند آتشسوزی (مطالعه موردی: اسفندقه جیرفت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
27 برآورد درصد پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه؛ منطقه حفاظت شده البرز مرکزی (جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
28 برآورد رواناب سالیانه حوزه آبخیز اسفهرود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 برآورد شدت فرسایش و تولید رسوب در حوضه امین اباد میبد با استفاده ازمدل تجربی EPM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
30 برآورد فرسایش و رسوب به استفاده از دادههای ماهوارهای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل MPSIAC مطالعه موردی:حوزه آبخیز ونیت علیا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
31 بررسى کمى و کیفى انرژى تابش خورشیدى در مناطق بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
32 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب در چهار رقم کلزا در کرج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
33 بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی موثر بر وقوع گردوغبار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
34 بررسی ارتباط شاخص SPI و شاخص GRI (مطالعه موردی دشت کرمان -باغین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
35 بررسی استهلاک انرژی در انواع باکت (اپرون بلند،کوتاه،دندانه ای) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
36 بررسی افت سطح آب زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
37 بررسی بیلان آبی در حوضه اسفهرود بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
38 بررسی پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی راهکاری برای توسعه پایدار انرژهای نو (مطالعه موردی: لارستان) (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
39 بررسی پتانسیل فرسایش دهندگی باد در سرخس خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
40 بررسی پتانسیل فرسایش واحدهای زمین شناسی (منطقه موردی: نهضت آباد کرمان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
41 بررسی پتانسیلهای ژئوتوریسمی استان کردستان به عنوان شاخه ای جدید ازاکوتوریسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت
42 بررسی تاثیر خشکسالی بر آبیاری اراضی کشاورزی استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
43 بررسی تاثیر خشکسالی بر سطح سفره آب زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: دشت مهران_ ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
44 بررسی تاثیر فاضلاب شهری در احیای دشت های بیابانی اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
45 بررسی تأثیر آب خاکستری بر کیفیت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
46 بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
47 بررسی تغییرات پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی (جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
48 بررسی تغییرات کمی و جهت جریان آب زیرزمینی حوزه مهارلو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
49 بررسی تغییرات مکانی و پهن هبندی غلظت املاح محلول آ بهای زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت جهرم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
50 بررسی تغییرات مکانی و پهنهبندی غلظت املاح محلول آبهای زیرزمینی بااستفاده از زمین آمار(مطالعه موردی:دشت راور) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
51 بررسی توان حمل رسوبات بادی در حاشیه غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
52 بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی مناطق بیابانی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
53 بررسی دلایل خشک شدن تالاب جازموریان در جنوب شرق ایران با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
54 بررسی رابطه خشکسالی با توفان های گردوغبار (مطالعه موردی : ارومیه ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
55 بررسی رابطه خشکسالی با توفان های گردوغبار (مطالعه موردی: شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
56 بررسی رابطه خشکسالی با توفانهای گردوغبار (مطالعه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
57 بررسی رابطه خشکسالی باتوفانهای گردوغبار مطالعه موردی: تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
58 بررسی روند آلودگی آب های زیر مینی شهرستان فسا جهت مصارف شرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
59 بررسی روند تغییرات سرعت باد در حاشیه غربی دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: مهاباد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
60 بررسی شدت چرا بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک در مراتع برف آباد کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
61 بررسی شرایط ژئومرفولوژیکی حاکم بر حوزه ابخیز اسفهرود (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
62 بررسی شرایط فرسایش بادی در شهرستان رفسنجان با استفاده از واحدهای ژئومرفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
63 بررسی علل ارتکاب جرم سرقت توسط زنان در حوزه جغرافیایی شهرستان ری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
64 بررسی عوامل تأثیرگذار بر کاهش آب رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
65 بررسی عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه و راه کارهای احیای آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
66 بررسی عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه و راهکارهای احیای آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
67 بررسی عوامل موثر بر بهبود فرهنگ زیست محیطی کشاورزان شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
68 بررسی عوامل موثر در تخریب تالاب انزلی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب
69 بررسی فاکتورهای اقلیمی موثر بر فرسایش بادی در منطقه مطالعاتی دشت مسیله(قم) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
70 بررسی فعالیتهای کشاورزی روستای خودکاوند طالقان و درجه پایداری آن (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
71 بررسی کاربردهای شغار (خاکستر گیاه اشنان Sedlitzia rosmarinus) درگذشته و حال در جنوب خراسان (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
72 بررسی کیفیت شیمیایی آب از لحاظ کشاورزی و شرب در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
73 بررسی کیفیت شیمیایی آب از لحاظ کشاورزی و شرب مطالعه موردی (شهرستان اردستان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
74 بررسی لزوم استفاده از انرژی خورشیدی در راستای حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
75 بررسی و مقایسه وضعیت عناصر غذایی خاک با تاکید بر K،PوN در لایه سطحی اراضی کشاورزی و مرتعی(مطالعه موردی :شهرستان خاتم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
76 بررسی واحدهای ژیومورفولوژی در توسعه یا عدم توسعه شهرهای جنوب شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
77 بررسی وضعیت بازههای پایدار و ناپایدار رودخانه مند از نظر فرسایش بستر و دیوارهها وچگونگی جابجایی مسیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
78 بررسی وضعیت بالفعل بیابان زایی دشت گرمسار با تاکید بر معیار کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
79 بررسی وضعیت بالفعل بیابانزایی بر اساس مدل Icd (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
80 بررسی وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص های آماری مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
81 بررسی ویژگیها و دامنه کاربرد روش طرح و ساخت با نگرشی به مدیریت هزینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC
82 پایش بیابانزایی و سیستم هشدار بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
83 پایش تغییرات کمی سطح آب زیر زمینی شهرستان فسا در دوره ی آماری 1381-1394 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
84 پایش تغییرات کمی سطح آب زیرزمینی دشت سگزی اصفهان در دوره آماری 1382-1393 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
85 پهنه بندی کیفی آبهای زیرزمینی دشت شهربابک جهت مصارف شرب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
86 تاثیر خشکسالی های اخیر برافت سطح آب زیرزمینی دشت بناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
87 تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر شوری و سدیمی شدن خاک (مطالعه موردی: منطقه طالقان) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
88 تاثیر گرد و غبار بر زنبورداری در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
89 تأثیر ریزگردهای بیابانی بر سلامت انسان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
90 تأثیر شدت و مدت خشکی بر وضعیت باد و فرسایش بادی (مطالعه موردی: شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
91 تأثیر کشاورزی بر وضعیت آب زیرزمینی شمال غرب استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
92 تحلیل آماری پدیده گرد و غبار در استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
93 تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای تپه های مثلثی شکل دو بعدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
94 تحلیل سینوپتیکی توالی خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکسالیSPI ،DPI ،PNPI وz استاندارد مطالعه موردی: شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
95 تحلیل طوفان های گرد و غبار با استفاده از ترسیم گلباد و گلطوفانمطالعه موردی: جزیره قشم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
96 تحلیل مولفه های نظام اجتماعی مطلوب و اخلاق مدار از منظر اندیشه سیاسی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
97 تحلیلی بر نگرش و دانش کشاورزان در مقابله با خشکسالی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
98 تعیین جهت بادهای فرساینده در حاشیه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
99 تعیین جهت حرکت گرد و غبار حاصل از دریاچه مهارلو و اولویت بندی مناطق تحت تاثیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
100 تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
101 تعیین غلظت گرد و غبار اطراف دریاچه مهارلو با استفاده از نمونه بردار 2.5 Tsp و pm (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
102 تعیین فصل غالب وزش بادهای فرساینده با استفاده از گلباد، گلطوفان و گلماسه( مطالعه موردی : شهرستان دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
103 تعیین وضعیت رسوبدهی و تعیین عوامل رسوبزابا استفاده از روش EPM منطقه مورد مطالعه: میان جنگل فسا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
104 تعییه میزان فرسایش بادی از طریق فاکتورهای مدل فرسایش بادی IRIFR.E.A (بررسی موردی: منطقه حاجی آباد قم) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
105 خشکی تالاب گاو خونی و خطر تولید و انتشار ریزگردهای استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
106 راهکارهای توانمندسازی کشاورزان در مقابله باخشکسالی در شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
107 رسم گلباد حوضه اسفهرود با استفاده از شدت و سرعت باد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
108 روش های بهسازی و تثبیت خاک ها جهت ساخت راه آهن در خاک های مسیله دار با رویکرد حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
109 روند تغییرات اقلیمی حوزه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از آزمون من- کندال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
110 روند تغییرات سطح آب زیرزمینی حوضه شمال دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
111 روندبررسی تغییرات دامنه نوساناتی رودخانه دایمی باکاربرد سامانه جغرافیایی وسنجش ازراه دور مطاله موردی رودخانه منداستان بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
112 شناخت اثرات آبیاری بارانی بر حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار کشاورزی راهکارها و چالشها (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
113 شناخت عوامل مورفوژئولوژیک، منشایابی و چگونگی پراکنش ماسه(مطالعه موردی: ارگ بلند کاشان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
114 شناسایی منشا رسوبات و مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی به منظور حفظ منابع زیست محیطی (مطالعه موردی: استان ایلام، دهلران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
115 طبقه بندی اقلیم شهرستان کاشان با استفاده از روش دومارتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
116 طبقه بندی اقلیمی شهرستان رفسنجان بر اساس سیستم های آمبرژه و دومارتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
117 عوامل موثر بر بهبود مشارکت مردم در طرح های حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
118 کشاورزی پایدار، استراتژی در جهت مقابله با بیابانزایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
119 گیاهان پالاینده گزینه ای نو به منظور کاهش آلودگی اراضی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
120 مدیرت کشاورزی در حوزه های آبخیز جهت رسیدن به توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
121 مدیریت منابع آب شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
122 مدیریت هدررفت آب درکانال های انتقال آب شهرستان زرین دشت (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
123 مروری بر تکنیکهای سنجش از دور مورد استفاده در شناسایی مناطق حساس به فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
124 مروری بر مطالعه زمانی- مکانی پدیده گردوغبار در استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
125 معماری گنبدی شکل میراث گذشته و سرمایه آینده جامعه روستایی( مطالعه موردی روستای قلعه نو) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
126 مفهوم اب مجازی و نقش آن د رمدیریت منابع اب و اقتصاد جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
127 مقایسه تاثیر آبیاری قنات و چاه در تغییرات کیفیت خاک (مطالعه موردی : دشت یزد - اردکان) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
128 مقایسه طوفان های گرد و غبار درشهرستان های گرمسار و شاهرود طی دوره آماری 25 سال 1389- 1365 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
129 مکان یابی سیستم آبیاری قطره ای دردشت شهربابک با استفاده اززمین آمارو GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
130 مونو گرافی اقتصادی و اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی حوزه آبخیز همند) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
131 نقش پتانسیل وکارکرد های مناطق بیابانی در جهت توسعه اکوتوریسم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
132 نقش تالاب های استان خوزستان در کنترل ریزگردها (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
133 نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوباتتپه های ماسه ای (مطالعه موردی : بوشهر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار