آقای دکتر محمد اسکندری ثانی

دکتر محمد اسکندری ثانی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

آقای دکتر محمد اسکندری ثانی

Dr. Mohammad Eskandarisani

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد اسکندری ثانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ( ژئوپلتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران ) دانشگاه بیرجند، بیرجند فروردین 1397
دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی دانشگاه بیرجند، بیرجند-دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد اردیبهشت 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مکانی ابی تاسیسات و تجهیزات شهری در راستای بهره وری از زمان طلایی مدیریت بحران (مطالعه: ایستگاه های آتش نشانی شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین؛ ضرورت بنیادین توسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری در محلات شهری با استفاده ازمدل تصمیمگیری چندمعیاره ویکور(مطالعه موردی: شهربیرجند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
3 از شهرنشین تا شهروند: توسعه دارایی مبنا به مثابه توسعه پایدار محلی در مناطق فرودست شهری مورد مطالعه: مهرشهر بیرجند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری 
4 Crisis management: Crisis of Urmia lakes water and its environmental consequences (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
5 بررسی تاثیر جانمایی خدمات عمومی شهری بر قیمت زمین و مسکن (نمونه موردی:شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
6 بررسی تاثیر جهانی شدن بر اقتصاد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
7 بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری 
8 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب نوع سرمایه گذاری شهروندان بیرجندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی
9 بوم گردی، رهیافتی جهت افزایش همگرایی قومی و امنیت نواحی مرزی نمونه موردی: شهرستان های مرزی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
10 پتانسیل سنجی انرژی های نو رهیافتی در جهت توسعه پایدار شرق کشور مورد پژوهی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
11 تأثیر تقسیمات کشوری بر اقتصاد زمین و مسکن شهری مطالعه موردی: شهر بیرجند (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
12 تحلیل پایداری اجتماعی در کلان شهرهای مذهبی جهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
13 تحلیل عوامل موثر بر مشارکت در بهسازی و نوسازی شهری مطالعه موردی محله هفده شهریور شهر بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
14 تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی شایسته شهری در ایران مورد شناسی: شهر سرایان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
15 تحلیلی بر استقرار ساختمان ها بر اساس جهت باد و بهینه گزینی آن (مطالعه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
16 تحلیلی بر مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری (مطالعه موردی: پارکهای شهر ایرانشهر) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست
17 رویکردی تحلیلی بر طراحی و برنامه ریزی کالبدی کاربری های شهری مورد شناسی؛ مسکن مهر شهر بیرجند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری 
18 سنجش ظرفیت های تاب آوری بافت فرسوده شهر بیرجند در مقابله با زلزله (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
19 شراکت عمومی- خصوصی راهبردی درجهت بازآفرینی شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
20 شهر و امنیت اجتماعی: تاملی درباره امنیت اجتماعی زنان در شهرهای مرزی شرق ایران مورد مطالعه: شهر مرزی تایباد (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
21 ضرورت تهیه طرح های CDS برای رقابت پذیری شهری در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی: شهر قاین) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
22 مرز درخدمت توسعه اجتماعات محلی، رویکردی پایدار در امنیت مناطق مرزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها
23 نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر چابهار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
24 نقش ممیزی املاک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
25 نگرشی قیاسی به رهیافت مشارکت عمومی خصوصی در بازسازی شهری موردپژوهی: کشورهای آلمان و انگلستان (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین