آقای دکتر محمد فرنام

دکتر محمد فرنام

آقای دکتر محمد فرنام

Dr. Mohammad Farnam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.