آقای بهنام ابراهیمی

بهنام ابراهیمی

آقای بهنام ابراهیمی

Behnam Ebrahimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی اهداف و بازخوردهای اجرای درس کارورزی در رشته حسابداری (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 1، شماره: 9
2 مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A review study of focus on form instruction: Implications for educational settings (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
2 اقتصاد مقاومتی جامانده در پوسترها،گزارشها دستورالعملها (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
3 بررسی تحویل سال خورشیدی و سالهای کبیسه با کمک داده ها JPL و ارائه نرم افزار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
4 بررسی نحوه انتخاب نوع توربین بادی و ارتفاع هاب مناسب برای شش ناحیه منتخب در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
5 بررسی و مدلسازی فنی یک نمونه سیکل کالینا برای کاربرد در نیروگاههای زمین گرمایی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
6 بررسی و مقایسه الگوریتم های مکانیابی حسگر بی سیم مبتنی برد و برد آزاد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روشهای محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
7 تأثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل ایستای دانش آموزان دارای زانوی پارانتزی ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 تیوری نمایندگی و اثر آن بر سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
9 طراحی و تحلیل پمپ تولید توان از انرژی موج با قابلیت تنظیم ارتفاع (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
10 گذری بر مفاهیم حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 گذری بر مفاهیم حسابداری منابع انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 مدلسازی فنی و مقایسه سیکل کالینا با ترکیب ثابت و متغییر سیال کاری جهت کاربرد در نیروگاههای زمین گرمایی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 مروری بر حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
14 مروری بر مفاهیم مختلف حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
15 مروری جامع بر حسابداری محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
16 ناکارآمدی جرم انگاری اعتیاد در تامین امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
17 نقش سیستم کنترل داخلی بر عملیات حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
18 نقش عوامل انگیزشی مدیران بر بهره وری کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
19 نقش فرهنگ بر عملکرد حسابداری سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
20 نقش فرهنگ بر عملکرد حسابرسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری