آقای دکتر کریم نخعی

دکتر کریم نخعی

آقای دکتر کریم نخعی

Dr. Karim Nakhaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست مالی شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 18
2 تاثیر بازده حقوق صاحبان سهام ROE بر مدیریت سود و وجه نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط بین اندازه و استقلال هییت مدیره و ریسک مدل قیمت گذاری دارایی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
2 بررسی ارتباط بین بحران مالی موسسات واسطه گر مالی با حاکمیت شرکت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 بررسی ارتباط بین حباب قیمت و ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
4 بررسی ارتباط بین کارایی هییت مدیره و ریسک کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
5 بررسی ارتباط بین میزان اقلام تعهدی حسابداری در زمان عرضه عمومی اولیه وعملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
6 بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
7 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
8 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
9 بررسی تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
10 بررسی رابطه بین تنوع جنسیتی هییت مدیره و پذیرش ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
11 بررسی رابطه بین تنوع جنسیتی هییت مدیره و ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
12 بررسی رابطه بین تنوع جنسیتی هییت مدیره و کارایی سرمایه سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
13 بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
14 بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و بازده دارایی های بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
15 بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و رشد سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
16 بررسی رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( مورد مطالعه: صنایع پتروشیمی، برق، خودرو و پزشکی ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
17 بررسی موانع و مشکلات پیش روی حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
18 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر ایده پردازی خلاقیت ونوآوری در آینده شغلی رشته حسابداری (مطالعه موردی دانشجویان استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
19 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر کارایی اثربخشی و بهره وری دانشجویان رشته حسابداری (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
20 بررسی نقش فرهنگ سرمایه گذاری در شکوفایی اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی
21 بررسی وجود حباب قیمت درصنایع بازار اوراق بهادار تهران: مطالعه موردی صنعت مواد و محصولات شیمیایی و خودروسازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
22 تاثیر اقلام مالی پرداختی بر انگیزش کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
23 تاثیر اهرم مالی و اندازه شرکت بر بازده سهام (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
24 تاثیر اهرم مالی و اندازه شرکت بر بازده سهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
25 تاثیر تعالی سازمانی در ایجاد انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
26 تاثیر ویژگی های شرکت بر کیفیت حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی
27 تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
28 تأثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر افزایش بازده سهام آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
29 تبیین الگوی کارآفرینی سازمانی با روش AHP مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان خوسف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
30 تیوری نمایندگی و اثر آن بر سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
31 حسابداری اسلامی ونقش آن درکاهش فقر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
32 رابطه بین مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم و عملکرد شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
33 گذری بر مفاهیم حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
34 گذری بر مفاهیم حسابداری منابع انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
35 مبانی نظری حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
36 مبانی نظری سرمایه در گردش (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
37 مروری بر ادبیات و نظریه های حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی
38 مروری بر حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
39 مروری بر دارایی های نامشهود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
40 مروری بر مفاهیم مختلف حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
41 مروری جامع بر حسابداری محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
42 نقش اخلاق حرفه ای بر عملکرد حسابداران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
43 نقش حسابداری و حسابداران در توسعه اقتصادی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
44 نقش سیستم کنترل داخلی بر عملیات حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی