آقای دکتر حسن پارسی پور

دکتر حسن پارسی پور

آقای دکتر حسن پارسی پور

Dr. Hasan Parsipour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن پارسی پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کمیته اجرایی دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار) دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مکان گزینی مسکن و اثرات آن بر الگوهای توسعه شهری مطالعه موردی: مسکن مهر بجنورد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 7
2 برنامهریزی برای درونزاکردن توسعه در فضاهای شهری مورد مطالعه: بجنورد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
3 تاثیر مشارکت شهروندان در اداره امور شهری(نمونه موردی: شهرک توحید سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی احداث باغشهرها با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه : باغشهر حمزانلو بجنورد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
2 بررسی تطبیقی اندیشه های آرمانگرایی شهر ایرانی - اسلامی با یوتوپیای غربی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری 
3 بررسی ظرفیت توسعه درون بافتی در محلات بافت قدیمی شهرها (مورد : بجنورد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
4 برنامه ر یزی راهبرد توسعه شهری برای شهرهای کوچک (مورد مطالعه: شهر پیش قلعه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
5 شهر فشرده و توسعه درو نزا مدلی برای پایداری محیط زیست شهری (مورد مطالعه: بجنورد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
6 طرح آمایش سرزمین فرصتی برای ساماندهی سکونتگاه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط
7 لزوم توجه به الگوهای شهرسازی مناطق بیابانی در رویکردهای نوین شهرسازی(مورد:سبزوار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
8 لزوم نگرشهای سیستمی دربرنامه ریزی شهری مورد حمل و نقل درون شهری بجنورد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
9 ویژگی های آرمانشهراسلامی از تخیل تا واقعیت در مقایسه تطبیقی با یوتوپیای غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی