آقای دکتر حبیب الله نخعی

دکتر حبیب الله نخعی

آقای دکتر حبیب الله نخعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی واسطه های مالی بانک ها،شرکت های سرمایه گذاری و بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 2
2 تاثیر بازده حقوق صاحبان سهام ROE بر مدیریت سود و وجه نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افشای سرمایه فکری: ادبیات نظری و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران
2 بررسی اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و ارائه راهکار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
3 بررسی ارتباط بین اندازه و استقلال هییت مدیره و ریسک مدل قیمت گذاری دارایی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
4 بررسی ارتباط بین بحران مالی موسسات واسطه گر مالی با حاکمیت شرکت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 بررسی ارتباط بین حباب قیمت و ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
6 بررسی ارتباط بین کارایی هییت مدیره و ریسک کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
7 بررسی تاثیر مالکان نهادی بر رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
8 بررسی تاثیرجنسیت شریک حسابرس، شهرت، عمر و دوره تصدی موسسه حسابرسی بر مدیریت سود در صنایع دارویی و خودرویی در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
9 بررسی تاثیرجنسیت شریک حسابرس، شهرت، عمر و دوره تصدی موسسه حسابرسی بر مدیریت سود در صنایع کانه فلزی و کانی غیر فلزی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
10 بررسی تاثیرجنسیت شریک حسابرس، شهرت، عمر و دوره تصدی موسسه حسابرسی بر مدیریت سود در صنایع ماشین آلات و سیمان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی تاثیرجنسیت شریک حسابرس، شهرت، عمر و دوره تصدی موسسه حسابرسی بر مدیریت سود در صنایع نفتی و دستگاه های برقی در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
12 بررسی تأثیر احتمالی رفتار سهامداران با ورشکستگی شرکت ها به دنبال تولید و توزیع ارزش افزوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
13 بررسی رابطه بین ارزیابی پایداری حسابداری مدیریت و کنترل مدیریت و گزارش دهی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
14 بررسی رابطه بین اسناد خزانه اسلامی و کمبود نقدینگی طرح های عمرانی در ادارات دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
15 بررسی رابطه بین افشای سرمایه فکری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران
16 بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
17 بررسی رابطه بین تنوع جنسیتی هییت مدیره و پذیرش ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
18 بررسی رابطه بین تنوع جنسیتی هییت مدیره و ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
19 بررسی رابطه بین تنوع جنسیتی هییت مدیره و کارایی سرمایه سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
20 بررسی رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( مورد مطالعه: صنایع پتروشیمی، برق، خودرو و پزشکی ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
21 بررسی عملکرد اقتصاد مقاومتی از دید شاغلین حرفه (حسابداران و حسابرسان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
22 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر ایده پردازی خلاقیت ونوآوری در آینده شغلی رشته حسابداری (مطالعه موردی دانشجویان استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
23 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر کارایی اثربخشی و بهره وری دانشجویان رشته حسابداری (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
24 بررسی وجود حباب قیمت درصنایع بازار اوراق بهادار تهران: مطالعه موردی صنعت مواد و محصولات شیمیایی و خودروسازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
25 تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر کیفیت افشای صورت های مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
26 تاثیر ویژگی های شرکت بر کیفیت حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی
27 تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
28 تأثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر افزایش بازده سهام آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
29 مدیریت بهینه بلندمدت ترازنامه بانکها در ایران: برآورد و شبیه سازی ریسک (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
30 مروری بر ادبیات و نظریه های حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی
31 مروری بر مزایای افشای داوطلبانه اطلاعات مالی شرکتها در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع
32 هزینه حقوق صاحبان سهام: نظریه ها و مدل های سنجش آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران