خانم سولماز نورآبادی

سولماز نورآبادی

خانم سولماز نورآبادی

Solmaz Nour Abadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سولماز نورآبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیش نیازها و سازوکار برنامه درسی میان رشته ای دانشگاهی برای تقویت آینده پژوهی در راستای تحقق معرفت جامع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
2 تبیین و تحلیل ماهیت و کارکرد میان رشته ای فلسفه تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
2 تبیین نقش برنامه درسی دوره متوسطه نظام آموزشی کشوردر تربیت جنسی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
3 تبیین و تحلیل شکاف نظریه و عمل در آموزش و یادگیری مداوم در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
4 توسعه راهبردهای یادگیری ترکیبی از طریق محتوای الکترونیکی مبتنی بر هوش های چند گانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 شناسایی و تحلیل موانع اجرایی ارائه آموزش مجازی در نظام دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
6 فرصت ها و آسیب های فضای مجازی بر دانش آموزان دبستانی در نظام آموزشی کشور ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
7 فلسفه برنامه درسی میان رشته ای وضرورت بازنگری وتغییر برنامه های درسی در حال اجرا (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
8 کاربرد تکنولوژی آموزشی در مدارس پیشرو و تاثیر آن در ارتقای سطح خلاقیت و نوآوری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران