آقای دکتر بهرام بهین

دکتر بهرام بهین Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran

آقای دکتر بهرام بهین

Dr. Bahram Behin

Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهرام بهین در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Critical Discourse Analysis of Two Political Speeches in Light of Bakhtin s Dialogism (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 1، شماره: 2
2 Editorial Volume 5, Issue 2 (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 5، شماره: 2
3 Editorial Volume 6, Issue 1 (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 6، شماره: 1
4 Editorial Volume 6, Issue 2 (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 6، شماره: 2
5 JALDA s Interview with Peter Mühlhäusler (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 5، شماره: 2
6 JALDA s Interview with Professor Adrian Holliday (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 6، شماره: 2
7 JALDA s Interview with Professor Glenn Fulcher (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت. دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Functional Approach towards Translation of Symbols in Children Literature – A Case – Study of Persian Translation of Harry Potter and Philosopher’s Stone’s Symbols Translated by Sa’eed Kebriayi (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
2 Analysis of subtitling of the movie Gladiator on the basis of Venuti’s domestications and foreignization theory (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی