آقای علی تمیزال

علی تمیزال پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

آقای علی تمیزال

Ali Tamizal

پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی تمیزال در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه علوم ادبی