آقای محمدرضا مصطفی پور

محمدرضا مصطفی پور حجت الاسلام

آقای محمدرضا مصطفی پور

Mohamad Reza Mostafa Pour

حجت الاسلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدرضا مصطفی پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه